НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

ВНИМАНИЕ !!! На кафедре состоялся научно-методический семинар на тему: "Проблема систематизация знаний студентов и пути ее решения". Обсуждались вопросы целесообразности издания инновационного учебного пособия "Параллели и меридианы геодезии и информатики или основы ноогеоматики", предназначенного для специальности "Геодезия и землеустройство". Основной доклад сделал профессор Метешкин К.А., а содоклад - студентка 5-го курса Левченко А.Р. 

 

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

за підсумками науково-методичного семінару

«Проблема систематизації знань студентів за фахом «Геодезія та землеустрій» та шляхи її вирішення»

18 жовтня 2018 р. ХНУМГ імені О.М. Бекетова, Харків

   На базі кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем Харківського національного університету міського господарства
імені О.М. Бекетова проведено науково-методичний семінар «Проблема систематизації знань студентів за фахом «Геодезія та землеустрій» та шляхи її вирішення». У ньому брали участь науково-педагогічні працівники не тільки кафедри Земельного адміністрування та ГІС, а й інших кафедр. Крім того, на науково-методичному семінарі був присутній працівник навчально-методичного відділу університету. Загальна кількість учасників науково-методичного семінару склала 11 чоловік: 1 - доктор економічних наук, професор, 1 - доктор технічних наук, професор, 1 - кандидат технічних наук, професор, 3 - кандидата технічних наук, доцента, 2 - старших викладача, 1 - аспірант, 1 - працівник навчально-методичного відділу університету, 1 - студент 5-го курсу. Основна мета науково-методичного семінара полягала в обговоренні проблеми систематизації знань студентів, які навчаються за спеціальністю «Геодезія та землеустрій» та одного з шляхів її вирішення - створення і використання в навчальному процесі спеціальної технології навчання на основі інноваційного навчального посібника «Паралелі і меридіани геодезії та інформатики або основи ноогеоматики».

   З доповіддю виступив професор Метешкін К.О. В основу доповіді покладено постулат: «Будь-яка навчальна дисципліна має наукові основи». Доповідь супроводжувалася презентацією, де проілюстровані: негативні і позитивні боки, проблеми, що розглядається; шлях вирішення проблеми за рахунок створення спеціальної навчально-методичної літератури і створення моделі професійних знань бакалавра; узагальнена схема технології навчання «Систематизація»; особливості навчального посібника, що розробляється, і план-проспект даного посібника.

   Зі співдоповіддю про особливості створення моделі своїх професійних знань у вигляді «атласу знань» виступила студентка 5-го курсу Левченко А.Р. Цей «атлас знань» передбачається видати як доповнення до навчального посібника.

   За результатами доповідей та дискусії вироблено наступне рішення.

1. З огляду на існування проблеми систематизації знань студентів і запропонованого професором Метешкіним К. О. шляху її вирішення доцільно вивчити зарубіжний досвід створення «тіла знань спеціальності», деякі положення якого присутні у викладеній доповіді.

2. Продовжити роботу зі створення інноваційного навчального посібника і його додатку у вигляді атласу професійних знань студентів.

3. Рекомендувати адміністрації університету видати навчальний посібник з атласом професійних знань студента.

4. Рекомендувати професору Метешкіну К.О. на основі виданого навчального посібника провести експериментальні дослідження і уточнити основні положення технології навчання «Систематизація».

5. Для поширення досвіду апробувати інноваційну технологію на спеціальності кафедри.

6. Рекомендувати адміністрації університету запланувати і провести науково-методичну конференцію «Проблеми систематизації знань студентів в сучасних умовах».

 

Голова науково-методичного семінару

В.о.зав.кафедри ЗА та ГІС, к.т.н.                                                 Нестеренко С. Г.

 

Слайды

Новости

13.04.19

ВНИМАНИЕ!!! Сегодня кафедра открыла все свои двери и даже в геокамеру, где храняться супер современные геодезические приборы. Различные локации обеспечивали Радзинская Ю.Б., Воронков А.А., Поморцева Е.Е., Маслий Л.А., Касьянов В.В. и другие преподаватели нашей кафедры.

 

 

 

 

 

Ало! Ало! Созвездие Альфа Центавра? На кафедре с

12.04.19

ВНИМАНИЕ!!! Глобальная технологическая консалдинговая компания Jelvix предлагает студентам поучаствовать в конкурсе. С условиями конкурса можно ознакомиться по адресу https://jelvix.com/blog/scholarship-program

 

09.04.19

ВНИМАНИЕ!!! Херсонский государственный аграрный университет приглашает нас на  Международную научно-практическую конференцию. Информацию смотрите ниже. 

 

 

Блог

11.01.18

1.    Закон України «Про науку і науково-технічну діяльність №1977-ХІІ від
13.12.91 р. // Нормативно-правові акти про науку та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України: У 2 кн. / За ред. Ю. І. Горобця та М. І. Панова. – Харків :
Право, 2001. – Кн. 1. – С.43–63.

...
21.04.16

 

 

1. ВЕНЕЦИЯ

 

   Известно, что Венеция - это город, который образовался на островах и расширялся за счет постройки соборов, жилых домов и складских помещений на сваях, а за тем занял часть северного побережья Адриатического моря. Венеции в ХIII веке приходилось...