Международная конференция

 

 

Міжнародна науково-практична конференція 15 березня 2021 року

 

 

Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 14 ФЕВЛЯ  2020 ГОДА

 

УНИВЕРСИТЕТСКО-ШКОЛЬНЫЕ КЛАСТЕРЫ: МИРОВОЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО АДАПТАЦИИ В УКРАИНЕ

 

 

 

  

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 31 ОКТЯБРЯ 2018 года

 

  

 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПОСВЯЩЕННАЯ 50 ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ (2016 год)

 

  

   

 

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!

 

//////////////////  Ю  ///////////////////// 

 

 

  

  

  

 

 

----------------- W -----------------

 

ХVIII МЕЖВУЗОВСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

"Экспертные оценки элементов учебного процесса"

29.11.2015 г.

 


 

<<<<<<<<<<<<<<<<<< Ф >>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ГИС

19.11.15 г.

 

Официальная часть научной конференции

 

 

 

 

Не официальная часть научной коференции

 

 

Тематический конкурс тортиков

 

//////////////////////// А \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

17.11.15 г.

На кафедре состоялся научно-методический семинар. Докладчик профессор Шипулин В.Д.

 

 

 

//////////////////////////////////////////

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

27.03.15 р.

«ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ОЦІНКИ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА КАДАСТРУ: ШЛЯХИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ»

  

__________________________________________________________________________

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////

 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГИС -2014

 

    

 

 Фотографии Шаульского Д.В.

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В ОДЕССЕ

 

 

    11 – 12 сентября 2014 г. представители коллектива нашей кафедры во главе с заведующим Мамоновым К.А. приняли участие в конференции«Геоінформаційні технології у територіальному управлінні», которая проходила в г. Одесса на базе регионального института госуправления.

 

Два дня конференции пролетели незаметно. Были сделаны доклады на соответствующих секциях, приобретены новые полезные знакомства, получены взаимные обещания о сотрудничестве. Свободное время было посвящено культурной программе – благо в городе-герое Одесса помимо прекрасной и самобытной архитектуры чтут историческое прошлое. Подтверждение тому – мемориал, посвященный обороне города «411 батарея». В музее этого мемориала сотрудники увидели дальномер типа «Чайка», а также разнообразные измерительные приборы, позволявшие вести точный прицельный огонь по наступающему врагу.

 

Хочется верить, что участие в подобных конференциях станет доброй и полезной, с точки зрения обмена опытом, традицией нашей кафедры.

 

 

 

Заметку подготовила доцент Поморцева Е.Е.

 

 

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«ГЕОІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ МІСТ»

 

17 квітня 2014 року в Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова відбулась міжнародна науково-практична конференція «Геоінформаційна підтримка сталого розвитку міст»

Учасників і гостей конференції привітали:

БАБАЄВ В. М. – ректор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

ШУТЕНКО Л. М. – почесний ректор ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

ХАРЧЕНКО В. Ф. – проректор з наукової роботи ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

РИЩЕНКО Т. Д. – декан містобудівельного факультету ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

МАМОНОВ К. А. – завідуючий кафедрою ГІС, оцінки землі та нерухомого майна.

В рамках конференції діяло три секції:

 • Електронне місто: концепція ХХІ сторіччя.
 • Геодезичне забезпечення підтримки сталого розвитку міст.
 • Формування економічної складової розвитку і функціонування міст засобами ГІС.

На пленарному засіданні з доповідями на теми актуальних питань геоінформаційної підтримки сталого розвитку міст виступили:

ШИПУЛІН В. Д. – к.т.н., професор кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

ШОСТАК І.В. – д.т.н., професор кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «ХАІ»;

ПОМОРЦЕВА  О. Є. – к.т.н., доцент кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

ШАУЛЬСЬКИЙ Д. В. – асистент кафедри ГІС, оцінки землі та нерухомого майна ХНУМГ ім. О. М. Бекетова;

Аль Манасра РАМІ – магістр геоінформаційних систем і технологій,  ГІС-інженер Intetics Geo.

ЄВСЮКОВ М.С.  – магістр геоінформаційних систем і технологій,  ГІС-інженер Intetics Geo.

Захід був організований і проведений на досить високому рівні і отримав схвальні відгуки гостей і учасників.

 

 

 

 

 

Фото и заметка Шаульского Д.В.

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

 

 

«Саморегулівні організації оцінювачів та особливості їх діяльності»

 

 

    9 квітня 2014 року кафедрою геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна було організовано проведення круглого столу «Саморегулівні організації оцінювачів та особливості їх діяльності», на який були запрошені провідні фахівці та науковці в галузі оціночної діяльності, студенти спеціальності «оцінка землі та нерухомого майна» і всі зацікавлені особи.

 

   

 

   

 

   Перед присутніми на круглому столі виступили:

Мамонов Костянтин Анатолійович – завідувач кафедри Геоінформаційних систем, оцінки землі та нерухомого майна ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, д.е.н., професор.

Бака Вікторія Миколаївна – начальник відділу оцінки ТОВ «САБО КОНСАЛТИНГ», член Всеукраїнської громадської організації «Спілка оцінювачів землі» та член Ради Харківського відділення Українського товариства оцінювачів, член Екзаменаційної комісії з експертної грошової оцінки земельних ділянок.

Назирова Вікторія Петрівна – директор ТОВ «УСК - Консалтинг», к.т.н., голова Ради Харківського відділення Українського товариства оцінювачів, провідний експерт-оцінювач УТО, член Правління ВГО «Ліга оцінювачів землі».

Пижова Лариса Борисівна – Генеральний директор ТОВ «Константа», заступник голови Товариства винахідників і раціоналізаторів України.

Сердюкова Інна Василівна – ТОВ «Група компаній «Співдружність», голова Харківського осередку Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Фахівців Оцінки» та член Всеукраїнської громадської організації «Спілка оцінювачів землі».

   В ході даного заходу було обговорено широке коло питань щодо формування та функціонування саморегулівних організацій оцінювачів в Україні та виявлення особливостей їх діяльності.

   Чимала кількість питань, які були поставлені студентами фахівцям оціночної діяльності, свідчить про актуальність проведення таких зустрічей.  

Заметку подготовил Д.В.Шаульский

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

 

«Актуальные вопросы оценочной деятельности в Украине»

 

   11 марта 2014 года кафедрой геоинформационных систем, оценки земли и недвижимого имущества был организован круглый стол «Актуальные вопросы оценочной деятельности в Украине», на который были приглашены ведущие специалисты и учёные в отрасли оценочной деятельности, студенты специальности «оценка земли и недвижимого имущества» и все заинтересованные лица. 

 

 

Перед присутствующими на круглом столе выступили:

 

   

 

Мамонов Константин Анатольевич – заведующий кафедрой геоинформационных систем, оценки земли и недвижимого имущества ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, д.э.н., профессор.

 

Шипулин Владимир Дмитриевич – профессор кафедры геоинформационных систем, оценки земли и недвижимого имущества ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, к.т.н., доцент.

 

Бака Виктория Николаевна – начальник отдела оценки ООО «САБО КОНСАЛТИНГ», член Всеукраинской общественной организации «Союз оценщиков земли», член Совета Харьковского отделения Украинского общества оценщиков, член Экзаменационной комиссии по экспертной денежной оценке земельных участков.

 

Назырова Виктория Петровна – директор ООО «УСК - Консалтинг», к.т.н., глава Харьковского отделения Украинского общества оценщиков, ведущий эксперт-оценщик УТО, член Правления ВГО «Лига оценщиков земли».

 

Пыжова Лариса Борисовна – Генеральный директор ООО «Константа», заместитель главы Общества изобретателей и рационализаторов Украины.

 

Сердюкова Инна Васильевна – ООО «Группа компаний «Содружество», глава Харьковской ячейки Всеукраинской общественной организации «Ассоциация Специалистов Оценки», член Всеукраинской общественной организации «Союз оценщиков земли».

 

   

В ходе данного мероприятия был обсуждён широкий круг вопросов, касающихся современного положения дел в сфере оценочной деятельности в Украине: законодательство, трудоустройство, проблемные случаи и многое другое.

 

   

 

Немалое количество вопросов, заданных студентами в адрес специалистов оценочной деятельности, свидетельствует об актуальности проведения таких встреч. 

 

   

 Заметку о работе круглого стола подготовил Шаульский Д.В.

 

 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й   Д Е Н Ь   Г И С

 


 

 

 

 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

VI ВСЕУКРАИНСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ"

 

СЕКЦИЯ

Геоинформационные системы, оценки земли и недвижимости

Руководитель: к.т.н., профессор Шипулин В.Д.

Секретарь: студент 5 курса Глушенков С.А.

 

 

Доклады представили студенты 4-го курса Сербин Н.С. и Онишко К.В. на тему: " Оцінка можлівості використання покинутого кар'єра с. Кочаток Харківської області з використанням супутникової геодезії", научный руководитель проф. Метешкин К.А.; студентка 2-го курса Жадан С.В. на тему: "ГИС в обеспечении устойчивого функционирования дорог подрабатываемых городов", научный руководитель доцент Пеньков В.А.

 

 

Кроме того, заслушен доклад студентов 4-го курса Кухар М.А. и Козыренко В.В. на тему: "Использование современных технологий в процессе рекультивации деградированных земель", научный руководитель проф. Метешкин К.А.

 

 

Остальные студенты внимательно слушали доклады своих одногруппников и жалели, что не подготовили выступлений.

 

 

 

По  оценке земли с докладом "Применение программных методов для оценки территорий населенных пунктов" выступили студент 3-го курса Сальников М.В. - научный руководитель ст. пр. Евтушенко М. В., а также студент 3-го курса Патий Н.В с докладом "Динамика развития рынка земель на территории г. Харькова "- научный руководитель ст. пр. Аноприенко Т.В.

 

 

 

 С докладом выступили студентки 3-го курса Бондаренко А.В. и Гончаренко Н.О. - научный руководитель ст. пр. Евтушенко М.В. Тема токлада: "Вопросы рационального использования земель населенных пунктов". 

 


 

День Erdas в Украине

5 июня 2013 года

ссылка


17 Конференція
користувачів програмних продуктів Esri в Україні

«Геоінформаційні технології в управлінні територіальним розвитком»
ссылка
 


 

Научно-практический семинар

"Методы фотограмметрии в строительстве и архитектуре"

   Презентация доклада доцента Пенькова В.А. на 59 слайдах

 

 

 

 

 На семинаре присудствовали научно-педагогические работники кафедры и заведующая кафедрой архитектурного мониторинга городской среды, кандидат искусствоведения, доцент Соловьева О.С. Участники семинара высказались о целесообразности интеграции содержания отдельных дисциплин в рамках учебных планов кафедр. Принято решение о проведении занятий с НПР кафедры архитектурного мониторинга городской среды на тему: "Использования ГИС-технологий в строительства и архитектуре.

 

 

 


 

Презентация учебника

 На Международной научно-практической конференции "Сучасні аспекти виховання студентської молоді" 5 апреля 2012 г. состоялась презентация учебника профессора Метешкина К.А.

 

 

 


ГИС-ФОРУМ

Харьковском национальном университете имени В.Н.Каразина (1 -2 марта 2012 г.)

 

 

 

С докладами выступили:

 Патракеев  И.М., Шипулин  В.Д. «Подготовка ГИС-специалистов в Харьковской национальной академии городского хозяйства» ;

 Метешкин К.А., Патракеев И.М.  «Сетевые информационные технологии как  интеграционная основа ГИС и систем поддержки образовательной деятельности в высшей школе»  

 

 


Міжвузівська науково-практична конференця

«Геопросторові технології в сталому розвитку міст»

16-17 листопада 2011 р.

 

Керівник конференції професор Шипулін В.Д

 

 

 1. Особливості формування системи знань у студентів за спеціальностями кафедри ГІС та геодезії. Професор кафедри ГІС та геодезії Метешкін К.О.

 

 

  2. Основні принципи побудови інформаційно – аналітичної системи на основі ГІС-технологій для внутрішніх військ МВС України. Старшій науковий співробітник, Академія Внутрішніх Військ МВС України Горєлишев С.А. Старший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії №1 НДЦ Академії ВВ МВС України Побережний А.А.

 1. Застосування агентних моделей для дослідження руху міського транспорту. Професор кафедри ГІС та геодезії  Толстохатько В.А., студенти 4-го курсу ЕвсюковМ.С., Глушенков С.А.

 

  

 

 1. Особливості створення містобудівельного кадастру. Професор кафедри ГІС та геодезії  Шипулін В.Д., аспірант кафедри Кащавцева Г.Ю.
 2. Розробка методики панорамного зображення на основі серії знімків. Доцент кафедри проектування радіоелектронних систем летальних апаратів Національного аерокосмічного університету «ХАІ» Березіна С.І., магістр Віникова В.Г.
 3. Розробка ГІС для задач інвентаризації лісових угідь. Доцент кафедри проектування радіоелектронних систем летальних апаратів Національного аерокосмічного університету «ХАІ» Березіна С.І., студент 5-го курсу Толчевська О.Е

 

   

                                       

 

 1. Розробка методики оцінки родючості ґрунтів з використанням ГІС. Доцент кафедри проектування радіоелектронних систем летальних апаратів  Національного аерокосмічного університету «ХАІ» Андрєєв С.М., студент 5-го курсу Соловей В.В.

 

 

 

 1. Геоінформаційний аналіз регіональної інфраструктури з метою попередження надзвичайних ситуацій. Старший науковий співробітник  інституту географії НАН України, відділ картографії  Путренко В.В.
 2. Задача геодезичної оцінки можливостей покращення транспортних комунікацій між Кримом та Кавказом. Професор кафедри ГІС та геодезії Метешкін К.О., студенти 4-го курсу Бондаренко Ю.О., Білоконева О.В.

  

 

 1. Моделі організації дорожнього руху з використанням геоінформаційних тахнологій. Завідувач кафедри ГІС та геодезії Патракеєв І.М., магістр Красильник Ю.Ю.
 2. Застосування ГІС в міському електроосвітлювальному господарстві. Професор кафедри ГІС та геодезії  Шипулін В.Д., студенти 4-го курсу Шмуля В.А., Войтехович А.В.

12. Використання ГІС для оптимальної маршрутизації  вивозу та збору твердих побутових відходів. Доцент кафедри ГІС та геодезії Євдокімов А.А., студенти 4-го курсу Рязанова О.І., Юрашкевич І.О.

 

 

 

13. Методи оцінки стану лісових угідь з використанням геоінформаційних технологій. Професор кафедри ГІС та геодезії  Толстохатько В.А., студенти 5-го курсу Тернопільська Н.П.

 

 

 

14. Метод інформаційного аналізу стану міста Венеції в результаті його регулярного підтоплення. Професор кафедри ГІС та геодезії  Шипулін В.Д, студенти 3- го курса Онішко Е.В., Усатова А.С.

15. Задача збору, обробки та узагальнення інформації про стан ВНЗ підсистеми вищої освіти Харківського регіону. Професор кафедри ГІС та геодезії  Метешкін К.О., студент 5-го курсу Соколова М.В.

16. Оцінка якості формоутворення земляного полотна геодезичними методами. Доцент кафедри ГІС та геодезії Пеньков В.О., студент 3-го курсу Олійник С.П.

17. Кадастрово-реєстраційна система. Професор кафедри ГІС та геодезії  Шипулін В.Д, магістр    Іляшевич М.М.

18.  Аналіз можливостей вирішення прикладних задач з використання мобільних ГІС. Асистент кафедри ГІС та геодезії  Умніцин В.В.

 

Підвів підсумки конференції завідувач кафедри Патракеєв І.М.

 

 

 

Информация о конференции подготовлена Метешкиным К.А. Фотографии дизайн-фотографа Кащавцевой А.Ю.

Слайды

Новости

06.12.21

ВНИМАНИЕ!!! Татьяна Шмалько создает не только визуальные модели своих знаний, но и вербальные.

 

Вірш "Система"

 Все життя у нас в системіУ великій сірій схеміКеплер. Бруно, Галілей В нашім світі апогей. Якщо вдома ви чи вузі Зрозумійте швидше друзіЩо в системі живемоБо без неї ми ніхто. Праска, чайник, телефон,ноутбук, магнітофон -Це все є складна системаДля людей це файна тема.

 

18.11.21

ВНИМАНИЕ!!! Студентка 2 курса специальности "Геодезия и картография" представляет модель своих знаний, разработанную в рамках технологии обучения "Систематизация". Адрес модели https://drive.google.com/file/d/1-gx1FzjUV5yWsWoxz9b-iV68GW7714wv/view?usp=sharing

 

Инструкция для загрузки модели знаний от автора. 

 

13.10.21

ВНИМАНИЕ!!!  Сразу три праздника.

 

 

   В преддверии Дня защитника Украины, Дня украинского казачества Пресвятая Богородица “покрывает” своей плащаницей всех мужчин, а особенно офицера, авиатора, доцента, да еще и “ходуна” на длинные дистанции Сергей Маркович Кобзан. Он участвовал в Международных соревнованиях по скандинавской ходьбе и занял 2 место. Настоящий мужчина и казак характерник. Вот фотографии награждения Сергея Марковича серебряной медалью.

 

Блог

27.01.20

   В предыдущем подразделе отмечалась роль Г. Монжа в создании начертательной геометрии, а именно она является основой для трехмерного моделирования объектов, которые создают некоторые студенты в процессе дипломного проектирования. Практика показала, что студенты затрудняются ответить на вопрос, какая из аксонометрических проекций использовалась при 3D-моделировании. Восполним этот пробел и в настоящем подразделе изложим суть построения трехмерных моделей на основе аксионометрических проекций, предварительно дадим определение термину «начертательная...

27.01.20

   Начнем изложение данного подраздела с народной мудрости: «Если ты все понял, значит, тебе не все рассказали».

   Предложенный в данном подразделе материал выходит за рамки существующих планов по специальности «Геодезия и землеустройство».  Вместе с тем, материал данного пособия претендует на некоторую новизну, так как в пп. 1.1 введен и обоснован новый термин «ноогеоматика», определение которого расширяет изучаемую предметную область, и на наш взгляд, обусловливает рассмотрение новых методов и...

27.01.20

   В процессе изучения начал создания и развития математики обнаруживается, что геометрия является первичным инструментом для человека при решении задач землемерия, постройки жилища, храмов, вычисления объемов и т. д. Другими словами, развитие геометрии шло по пути – от практики к теоретическим построениям. Многие ученые считают, что основателем геометрии является древнегреческий математик Эвклид (III век до н.э.), который обобщил отдельные теоретические положения античной математики и представил их в известном многотомнике «Начала» (13 книг). В...