Зачетная книжка Левченко А.Р.

 

3-4 семестр 2014/2015 г.г.

 №

 Научные мероприятия и время их проведения

 Особая характеристика и ссылки

 Научный

руководители

 1

 Тезисы к докладу:

"Использование интерактивного подхода для подготовки студентов к выступлению на научных конференциях"
ХVIII Межвузовская научно-практическая конференция в НУА 29 ноября 2015 г. Профессор Метешкин К.А.
 2 Тезисы к докладу

Результаты исследования самообучения студентов в современных условиях (достоинства и недостатки)

 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пятдесяти річчю кафедри земнельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків.  3 листопада 2016 р. /ред.кол.: М.К. Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2016. -124 с.  Профессор Метешкин К.А.
 3

 Тезисы к докладу

Реконструкция культурніх ценностей методами фотограмметрии

  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пятдесяти річчю кафедри земнельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків.  3 листопада 2016 р. /ред.кол.: М.К. Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2016. - С. 36 - 37.

 Доцент

Пеньков В.А.

4

Тезисы к докладу

Реконструкція культурних цінностей  методом фотограмметрії.

  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків  3 листопада 2016р.Х.:  ХНУМГ, 2016.-с.36-37

 Доцент

Пеньков В.А.

5

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Основы теории систем: инновационная авторская технология обучения "Партнерство" 

Харьков. нац. ун-т.  гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. - Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016 - 236 с.

К.А. Метешкин, Д.А. Конь, Р.Х. Ахмедова и др.

под ред. К.А. Метешкина

6

Тезисы к докладу

Когнитивный диссонанс и пути его предупреждения в учебной и профессиональной деятельности

 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 31 березня – 1 квітня 2017 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017.-с.133-135.

Золотарёва И.Н., канд. психол. наук, доцент

7

Тезисы к докладу

Результаті исследования самообучения студентов в современніх условиях (достоїнства и недостатки). 

 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків  3 листопада 2016р.Х.:  ХНУМГ, 2016.-с.124-125

  Профессор Метешкин К.А.

8

 

             Тезисы к докладу

     Национальній стандарті оценки земли в условиях евроинтеграции 

 

Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження і реалізації в Україні Матеріали міжнар. наук-практ. конф., Харків. 28квітня 2016р.  – Х.:ХНУМГ,2016 с.52-54.

Бровдий А.М

9

 Тезисы к докладу

Иллюзорность как опарній адаптационній феномен современной молодёжи.

 

 Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI між нар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2016р./ ХНУМГ,2016. - с.118-119. 

Садовников О.К.

10

Тезисы к докладу

Использование ГИС для развития муниципальных образований.

 Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI між нар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2016р./ ХНУМГ,2016. - с.282-283.

Кудрявцев А.Ю.

11

Тезисы к докладу

Особливості моделювання багатофункціональної інформаційної системи для територіально-росподіленої структури. 

Матеріали Х Всеукраїнської студентської науково-технічної М 34 конференції «Сталий розвиток міст» (82-ї студентської науково-техніч- ної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 4. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с.289-291

Доцент Творошенко И.С.

12

Тезисы к докладу

Повітряне лазерне сканування при вишукуваннях автомобільних доріг.

 Левченко А. Р.   Матеріали Х Всеукраїнської студентської наук.-техн. конф. «Сталий розвиток міст» (82-ї студ.  наук.-техн. конф.  ХНУГХ ім. О.М. Бекетова): в 4-х ч. / Ч. 4. - Х.:  ХНУМГ, 2017.-с.293-295.

Доцент Пеньков В.О.

13

Тезисы к докладу

Харьковский национальный академический театр оперы и балета шимени Н.В. Лысенко. Страницы истории повседневности театра.  

 Матеріали XXXIII Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених «Історія повсякденності у локальному вимірі», присвяченої 100-річчю з дня народження П.Т. Тронька - Х.:  ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015.-с.9.

Лысенко М.С.

14

Тезисы к докладу

Місцеві бюджети як інструмент регіональної соціально-економічної політики

Матеріали Всеукранської науково-практичної конфренції "Сучасні аспети формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний освід", Харків, 9 листопада 2017 р. - Х.: ХНУМГ, 2017.- с. 4.

 Штефан С.І.

15

Тезисы к докладу

Стан ринку нерухомості в сучасному світі

Матеріали Всеукранської науково-практичної конфренції "Сучасні аспети формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний освід", Харків, 9 листопада 2017 р. - Х.: ХНУМГ, 2017.- с. 11.

 

16

Тезисы к докладу

Оцінка нерухомості у сфері транскордонного бізнесу

" Матеріали Всеукранської науково-практичної конфренції "Сучасні аспети формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний освід", Харків, 9 листопада 2017 р. - Х.: ХНУМГ, 2017.- с. 40.

Велично В.В.
17

 

Тезисы к докладу

Моніторинг міьких вулиць і доріг на техногенно-деформованих територіях

 Матеріали Всеукранської науково-практичної конфренції "Сучасні аспети формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний освід", Харків, 9 листопада 2017 р. - Х.: ХНУМГ, 2017.- с. 54.

Пеньков В.О.
18

 

Тезисы к докладу

Системний підхід використання ГІС для розвитку туризму на регіональному рівні

Матеріали Всеукранської науково-практичної конфренції "Сучасні аспети формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний освід", Харків, 9 листопада 2017 р. - Х.: ХНУМГ, 2017.- с. 77.

Метешкін К.О.

Слайды

Новости

20.10.18

ВНИМАНИЕ!!! Доцент Поморцева Е.Е. показывает высший пилотаж кураторской работы! Организовала своих подопечных, и не только, посетить музей. Да, еще какой - компьютерной техники. Молодец Елена Евгеньевна! Отчет о проделанной работе смотрите на странице "Кураторство".

19.10.18

ВНИМАНИЕ !!! На кафедре состоялся научно-методический семинар на тему: "Проблема систематизация знаний студентов и пути ее решения". Обсуждались вопросы целесообразности издания инновационного учебного пособия "Параллели и меридианы геодезии и информатики или основы ноогеоматики", предназначенного для специальности "Геодезия и землеустройство". Основной доклад сделал профессор Метешкин К.А., а содоклад - студентка 5-го курса Левченко А.Р. 

 

13.10.18

ВНИМАНИЕ!!! ВНИМАНИЕ!!! Посмотрите как слажено надо работать в коллективе! Это шедевр!

ПРОДОЛЖАЕМ! 

Абитуриент Буланек А.С. с отцом думают о выборе профессии, очевидно геодезической.

 

ДРУЖЕСКАЯ КАФЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА" - хорошие ребята, НО конкуренты!

Декан факультета профессор Мамонов К.А. дает ценные указания научно-педагогическим работникам по профработе.

Юлия Борисовна Радзинская озабочена количеством и качеством процесса открывания дверей, чего-то она скрипит!? 

 

Блог

11.01.18

1.    Закон України «Про науку і науково-технічну діяльність №1977-ХІІ від
13.12.91 р. // Нормативно-правові акти про науку та науково-технічну діяльність у вищих навчальних закладах України: У 2 кн. / За ред. Ю. І. Горобця та М. І. Панова. – Харків :
Право, 2001. – Кн. 1. – С.43–63.

...
21.04.16

 

 

1. ВЕНЕЦИЯ

 

   Известно, что Венеция - это город, который образовался на островах и расширялся за счет постройки соборов, жилых домов и складских помещений на сваях, а за тем занял часть северного побережья Адриатического моря. Венеции в ХIII веке приходилось...