Зачетная книжка Левченко А.Р.

 

3-4 семестр 2014/2015 г.г.

 №

 Научные мероприятия и время их проведения

 Особая характеристика и ссылки

 Научный

руководители

 1

 Тезисы к докладу:

"Использование интерактивного подхода для подготовки студентов к выступлению на научных конференциях"
ХVIII Межвузовская научно-практическая конференция в НУА 29 ноября 2015 г. Профессор Метешкин К.А.
 2 Тезисы к докладу

Результаты исследования самообучения студентов в современных условиях (достоинства и недостатки)

 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пятдесяти річчю кафедри земнельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків.  3 листопада 2016 р. /ред.кол.: М.К. Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2016. -124 с.  Профессор Метешкин К.А.
 3

 Тезисы к докладу

Реконструкция культурніх ценностей методами фотограмметрии

  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої пятдесяти річчю кафедри земнельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків.  3 листопада 2016 р. /ред.кол.: М.К. Сухонос, К.А. Мамонов, Ю.Б. Радзінська - Х.: ХНГУ, 2016. - С. 36 - 37.

 Доцент

Пеньков В.А.

4

Тезисы к докладу

Реконструкція культурних цінностей  методом фотограмметрії.

  Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків  3 листопада 2016р.Х.:  ХНУМГ, 2016.-с.36-37

 Доцент

Пеньков В.А.

5

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ. Основы теории систем: инновационная авторская технология обучения "Партнерство" 

Харьков. нац. ун-т.  гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. - Харьков: ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016 - 236 с.

К.А. Метешкин, Д.А. Конь, Р.Х. Ахмедова и др.

под ред. К.А. Метешкина

6

Тезисы к докладу

Когнитивный диссонанс и пути его предупреждения в учебной и профессиональной деятельности

 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, Україна, 31 березня – 1 квітня 2017 року). – К.: ГО «Київська наукова організація педагогіки та психології», 2017.-с.133-135.

Золотарёва И.Н., канд. психол. наук, доцент

7

Тезисы к докладу

Результаті исследования самообучения студентов в современніх условиях (достоїнства и недостатки). 

 Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п’ятдесятиріччю кафедри земельного адміністрування та геоінформаційних систем. Харків  3 листопада 2016р.Х.:  ХНУМГ, 2016.-с.124-125

  Профессор Метешкин К.А.

8

 

             Тезисы к докладу

     Национальній стандарті оценки земли в условиях евроинтеграции 

 

Європейські стандарти оцінки, землеустрою і кадастру: проблеми впровадження і реалізації в Україні Матеріали міжнар. наук-практ. конф., Харків. 28квітня 2016р.  – Х.:ХНУМГ,2016 с.52-54.

Бровдий А.М

9

 Тезисы к докладу

Иллюзорность как опарній адаптационній феномен современной молодёжи.

 

 Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI між нар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2016р./ ХНУМГ,2016. - с.118-119. 

Садовников О.К.

10

Тезисы к докладу

Использование ГИС для развития муниципальных образований.

 Місто. Культура. Цивілізація: матеріали VI між нар. наук.-теорет. Інтернет-конф., Харків, квітень 2016р./ ХНУМГ,2016. - с.282-283.

Кудрявцев А.Ю.

11

Тезисы к докладу

Особливості моделювання багатофункціональної інформаційної системи для територіально-росподіленої структури. 

Матеріали Х Всеукраїнської студентської науково-технічної М 34 конференції «Сталий розвиток міст» (82-ї студентської науково-техніч- ної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 4. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – с.289-291

Доцент Творошенко И.С.

12

Тезисы к докладу

Повітряне лазерне сканування при вишукуваннях автомобільних доріг.

 Левченко А. Р.   Матеріали Х Всеукраїнської студентської наук.-техн. конф. «Сталий розвиток міст» (82-ї студ.  наук.-техн. конф.  ХНУГХ ім. О.М. Бекетова): в 4-х ч. / Ч. 4. - Х.:  ХНУМГ, 2017.-с.293-295.

Доцент Пеньков В.О.

13

Тезисы к докладу

Харьковский национальный академический театр оперы и балета шимени Н.В. Лысенко. Страницы истории повседневности театра.  

 Матеріали XXXIII Міжнародної краєзнавчої конференції молодих учених «Історія повсякденності у локальному вимірі», присвяченої 100-річчю з дня народження П.Т. Тронька - Х.:  ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2015.-с.9.

Лысенко М.С.

14

Тезисы к докладу

Місцеві бюджети як інструмент регіональної соціально-економічної політики

Матеріали Всеукранської науково-практичної конфренції "Сучасні аспети формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний освід", Харків, 9 листопада 2017 р. - Х.: ХНУМГ, 2017.- с. 4.

 Штефан С.І.

15

Тезисы к докладу

Стан ринку нерухомості в сучасному світі

Матеріали Всеукранської науково-практичної конфренції "Сучасні аспети формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний освід", Харків, 9 листопада 2017 р. - Х.: ХНУМГ, 2017.- с. 11.

 

16

Тезисы к докладу

Оцінка нерухомості у сфері транскордонного бізнесу

" Матеріали Всеукранської науково-практичної конфренції "Сучасні аспети формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний освід", Харків, 9 листопада 2017 р. - Х.: ХНУМГ, 2017.- с. 40.

Велично В.В.
17

 

Тезисы к докладу

Моніторинг міьких вулиць і доріг на техногенно-деформованих територіях

 Матеріали Всеукранської науково-практичної конфренції "Сучасні аспети формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний освід", Харків, 9 листопада 2017 р. - Х.: ХНУМГ, 2017.- с. 54.

Пеньков В.О.
18

 

Тезисы к докладу

Системний підхід використання ГІС для розвитку туризму на регіональному рівні

Матеріали Всеукранської науково-практичної конфренції "Сучасні аспети формування ринку нерухомості: вітчизняний та міжнародний освід", Харків, 9 листопада 2017 р. - Х.: ХНУМГ, 2017.- с. 77.

Метешкін К.О.
19

Тезисы к докладу

 Проблема систиматизації знань до ії вирішення в установах висщої освіти

Збірник тез доповідей науково-практичної конференції "Актуальні питання забезпечення службової діяльності військових формувань та правоохоронних органів". 31 жовтня 2018 року м. Харків. С. 108 - 111.

К. О. Метешкин
20

Тезисы к докладу.  Проблема систематизации знаний в учереждениях высшего образования и путь к ее решению  

Экспертные оценки элементов учебного процесса: программа и материалы ХХ межвуз. науч.-практ. конференции. Харьков, 24 ноября 2018 г. /Нар. укр. акад.,каф. информ.технологий и математики. - Харьков: Изд-во НУА. 2018. С.69 - 72.

Метешкин К.А.

Слайды

Новости

22.05.20

ВНИМАНИЕ!!! Доценты Поморцева Е.Е. и Кобзан С.М. и примкнувшие к ним доцент Евдокимов А.А. и преподаватель кафедры Кухар М.А. приняли участие в Международной конференции по устойчивому будущему: "THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE FUTURES: ENVIRONMENTAL, TECHNOLOGICAL, SOCIAL AND ECONOMIC MATTERS" (экологические, технологические, социальные и экономические вопросы), индексируемой в наукометрической базе Scopus.

 

 

 

20.05.20

ВНИМАНИЕ!!! Обновилась страница "Выпускники". Здесь представлены выпускники бакалавры (2018 г.) и магистры (2019 г.). 

12.05.20

ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые коллеги и студенты! В последнее время в адрес модератора нашего сайта поступают замечания о его не оптимальной структуре. В частности, пользователи затрудняются в поиске “Путеводителя по специальности”. В этой связи, наш сайт подвергся модернизации, в частности изменена его структура, а именно, на странице “Учебная работа” размещена закладка “Цифровая платформа моделей знаний”, которая в свою очередь состоит из двух взаимосвязанных компонент “Модели учебных дисциплин преподавателей” и “Модели профессиональных знаний студентов”, что

Блог

27.01.20

   В предыдущем подразделе отмечалась роль Г. Монжа в создании начертательной геометрии, а именно она является основой для трехмерного моделирования объектов, которые создают некоторые студенты в процессе дипломного проектирования. Практика показала, что студенты затрудняются ответить на вопрос, какая из аксонометрических проекций использовалась при 3D-моделировании. Восполним этот пробел и в настоящем подразделе изложим суть построения трехмерных моделей на основе аксионометрических проекций, предварительно дадим определение термину «начертательная...

27.01.20

   Начнем изложение данного подраздела с народной мудрости: «Если ты все понял, значит, тебе не все рассказали».

   Предложенный в данном подразделе материал выходит за рамки существующих планов по специальности «Геодезия и землеустройство».  Вместе с тем, материал данного пособия претендует на некоторую новизну, так как в пп. 1.1 введен и обоснован новый термин «ноогеоматика», определение которого расширяет изучаемую предметную область, и на наш взгляд, обусловливает рассмотрение новых методов и...

27.01.20

   В процессе изучения начал создания и развития математики обнаруживается, что геометрия является первичным инструментом для человека при решении задач землемерия, постройки жилища, храмов, вычисления объемов и т. д. Другими словами, развитие геометрии шло по пути – от практики к теоретическим построениям. Многие ученые считают, что основателем геометрии является древнегреческий математик Эвклид (III век до н.э.), который обобщил отдельные теоретические положения античной математики и представил их в известном многотомнике «Начала» (13 книг). В...